Megálltak a szirt pereme előtt. V. megigazította a hátizsákját és óvatosan előrelépett.
– Lassan nézz le. Vigyázz, csúszik – mondta halkan.
D. előrehajolt, és elszorult a torka. A szörny iszonyatos volt. D. elméjének hosszú másodpercekre volt szüksége, hogy felfogja a látványt.
– Ez…?
– Igen, ez az. Kevesen jutnak le ide önszántukból.
D. újra lepillantott. Egy gigantikus tó terült el alattuk. Felszíne tűkörsima jég volt. A közepén egy hatalmas alak állt, derékig a tóba fagyva. Fején nem egy, hanem három arc foglalt helyet, így minden irányba nézett. Csupán a feje akkora volt, mint egy hold. D. úgy vélte, hogy a Jupiter LII holdja annak egy kilométeres átmérőjével ennél csak egy parányival lehet nagyobb. Az arcokon ülő szemek, úgy tűnt, hogy nem figyelik a környezetüket, üresen forogtak üregeikben, értelem nélkül, vakon pislogtak. Az óriási testhez izmos, nyúlánk, indaszerű karok kapcsolódtak, melyek végén, az ujjak helyén éles tüskék meredeztek.
– Nem lát? – kérdezte D.
– Szelektíven. Csak a bejövő adatokat észleli. Azokat, amiket ideküld az entrópia. Minden másra vak és süket. Legalábbis így hisszük – válaszolt V.
– És azok, akik… vagy amik…?
– Mindegy, hogy hívod őket. A lényeg, hogy őket látja… Nézd, ott jön egy! – mutatott fölfelél V.
D. feje fölött egy emberformájú alak hullott alá visítva. A zuhanás lassú volt, szinte lebegésnek tűnt, és ahogy közeledett a jéghez, tovább lassult.
– Ezt nem értem.
– Adatgravitáció. Az entrópia forráshoz közelítve minden lelassul.
– Mint a fekete lyuknál?
– Valójában ez is az. Csak kicsit… színpadias – mosolyodott el V.
A lehulló alak közben leért a jég felszínére. A visítást végül abbahagyta. Feltápászkodott és körbenézett. Úgy tűnt, hogy nem veszi észre a fölé tornyosuló gigantikus alakot. Lassan, tétován indult el éppen a szörny felé, aki egyik éppen felé forduló arcával nézte az apró kis lényt. A szörny nem mozdult, mintha várt volna valamire.
– Mit csinál? – kérdezte D.
– Várja az inputot. Az, hogy lehullik valami, amit entroipzálni kell, még nem jelenti azt, hogy minden lehulló dolgot szét kell bontani.
– Szóval elsétálhatna onnan az a szerencsétlen?
– Ha véletlenül jött ide, akkor igen. De ilyen véletlennek az esélye egy a milliárdhoz. Fentről jött a gyűjtőből és oda elég ritkán kerülnek be balesetből.
– De akkor…
– És mégis. Az entropizátor megvárja a jelet, hogy biztosra menjen.
– Milyen jelet?
– Figyelj! – biccentett V. a tó felé.
Az aprócska alak tétován lépkedett a jégen egy ideig, majd megszólalt. Parányi hangja vékony volt, de mégis kivehető.
– Hahó!
A szörny felemelte a kezét.
– Van itt valaki?
A csáp azonnal a férfi fölé lendült. Az nem vette észre a fenyegetést.
– Hol vagyok?
– Na, ez az! – bólintott V, miközben a kar végén lévő tüskék egy mozdulattal átfúrták az alak testét, aki most újra üvölteni kezdett, és egészen addig üvöltött, míg a csáp végén fityegve el nem jutott a gigantikus alak szájáig, mely kinyílt és ezernyi vékony, de éles fogakkal el nem tüntette lábai és alteste jó részét. A szörny rágott, majd újra harapott és néhány pillanat alatt semmivé őrölte a már csendben tűrő alakot.
– Nem értem. Csak annyit mondott, hogy „hol vagyok?”
– Vagyis beismerte, hogy nem tudja, hogyan került ide.
– És?
– Ide kétféleképpen lehet eljutni. Tudatosan, vagy öntudatlanul. Aki nem emlékszik az útra, azt bizony szét kell bontani. Ez az entrópia elve. Mondhatjuk úgy, is, hogy ez a halál elve, de az úgy túlzottan antropomorf lenne, nem igaz?
– Mert ez nem az? – mutatott le a tóba fagyott óriásra D.
– Jó, igaz – vont vállat V. – Ez egy régi entropizátor. Vagy kétezer éve működik már. Ha leáll, akkor majd másmilyen lesz, abban biztos vagyok.
Eközben újra hullani kezdtek fentről az alakok. Most egyszerre érkezett egy tucat. A jelenet szóról szóra ismétlődött meg az előzőt mímelve.
– Lassan mennünk kéne. Az entropizátornak vannak nem kívánatos tulajdonságai, és nem akarjuk, hogy azok hassanak ránk, ugye? – kérdezte V.
– Milyen tulajdonságok?
– Példának okán ott van az információvonzó ereje. Az entropizátor nevéhez illően minden információt magához vonz, hogy szétbontsa azt. Azokaz az információkat is, melyek bennünk vannak.
– Kiszívja az agyunkat?
– Nem. De a benne hordozott adatokat lassanként igen. Többek között azt is magához vonzza, amit arról őrzünk, hogy hogyan kerültünk ide. Márpedig ha a tó közepén felejtjük el, hogy miért vagyunk itt…
– Aha. Értem – húzta el száját D. – Akkor talán mennünk kéne.
– Mintha ezt mondtam volna – vigyorodott el V. és leakasztotta a vállán átvetett mászókötelet, melynek végét a szirt egyik sziklájához kötötte, a másikat pedig egyenesen lehajította a szakadékba.
– Ne sokat totojázz – mondta V. és az ereszkedő eszközt befűzve eltűnt D. szeme elől.
A leereszkedés nagyjából fél órán át tarott. D. háta mögött találomra bekövetkező visítások jelezték, hogy az entrópia soha nem áll le. Amikor D. végre elért, kimerült volt és ideges.
– Ezt elég rossz hallgatni.
– A halál nem kellemes dolog – vont vállat V. – Mehetünk? Ha igen, akkor kövess, és azt javaslom, hogy ne nézz fel.
D. bólintott.
A jégen való átkelés hideg volt és rémisztő. Nem egyszer haladtak el tétován őgyelgő, rémült alakok mellett, akik zavarodott pislantásokkal próbálták meg kideríteni, hogy hol járnak. D.-ék számukra láthatatlanok voltak. Egy fiatal nőt éppen D. mellől emelt fel a szörny. D. összekuporodott.
– Ne vesztegesd az időt. Nem érzed, ahogy szív minket? – vakkantotta V.
D. felállt és követte vezetőjét, aki egyre erősebb tempót diktált.
Talán a fáradtság miatt, vagy azért, mert elkalandozott a figyelme, vagy talán a szörny hatott így rá, D. végül felpillantott az előttük meredező, hegynyi magas alakra. A lába földbe gyökeredzett. A szörny hatalmas arca közvetlen fölötte lebegett. Vizslató szemei úgy pásztázták D. környezetét, mint azok, aki bár látni vélnek valamit, de mégsem veszik azt észre.
– Már halványan lát – súgta V. és megmarkolta D. kezét, úgy húzta maga után.
– Mit lát?
– Téged!
– Mert?
– Mert totojázol.
– Nem totojázom – horkant fel D. – Azt sem tudom, hogy….
– Kuss! – kiáltott V. és futni kezdett. Úgy rángatta maga mögött D.-t, mint valami zászlót. Hosszú percekig futottak így D.-nek nem volt ideje arra, hogy bármit is mondjon.
Egy falhoz értek, melyből karvastagságú jégcsapok meredeztek vízszintesen előre. V. lihegve görnyedt a térdeire.
– Ez necces volt.
– Mi történt?
– Majdnem belekeveredtél.
– De… és most?
– Már alatta vagyunk. Itt alig van vonzás. A mag önmaga felszínén nem vonz semmit. Mázlink volt.
Percekig fújtatva próbáltak magukhoz térni. D. most vette észre, hogy a fal valójában nem fal, hanem a szörny teste, a kiálló jégcsapok pedig a belőle kiálló szőrszálak. Elborzadva nézte az égig érő bundahegyet.
– Akkor előre – kortyolt egyet V. a kulacsából. – Innen már mászni kell.
D. jobbnak látta nem kérdezősködni.
V. megfordult és lassan belépett az ágas-bogas szőrszálak közé majd eltűnt D. szeme elől.
– Jössz? – hallotta D. a rengetegből.
– Aha! Rohanok – csóválta meg fejét D. és ő is befúrta magát a sűrűbe. Néhány percnyi nyomakodás után D. beérte vezetőjét. Egy most már tényleg szürke falnak kinéző függőleges sík előtt álltak. Lábuk előtt, a jég és a fal között, jó egy méteres rés tátongott. V. megfogta az egyik szőrszálat rálépett, majd lábával lejjebb nyúlt és ott is rálépett egy másikra.
– Mint egy sima létra – kacsintott D.-re és mászni kezdett.
D. követte. Az ereszkedés látszólag örökké tartott.
– Most lassíts! – kiáltott fel V.
– Eddig sem rohantam – lihegte D.
– Jó, de ahhoz képest lassíts!
D. óvatosan tette meg az utolsó létrafokokat, hogy V. mellé érjen.
– Igen? – nézett kimerülten V.-re.
– Na, akkor most figyelj! – kacsintott V. és lehajolt ahhoz a szőrszálhoz, melyen állt, majd két lábát leeresztette róla, úgy, hogy egész testével a hasán lógott, mint valami porolásra váró szőnyeg.
– Ez szép gyakorlat volt! – bólintott elismerően D.
– Ne hülyéskedj, figyelj! – mondta V. és mindkét lábát előre lendítette, miközben kezeivel átkarolta a hasa alatt húzódó szőrszálat. V. teste lendült egyet, majd egy félfordulatot téve ugyanott állt meg, leszámítva azt, hogy most fordítva lógott a szálon, lábai, keze és feje D. felé mutatott.
– Érted? – kérdezte V. majd kezével felnyúlt egy közelik szőrszálhoz, mely D. számára még mindig lefelé volt és felhúzta magát. V. most ugyanazon a szálon állt, mint D., azt leszámítva, hogy feje a másik irányba mutatott, mintha ketten egy üveglap két oldalán állnának tükörképként.
– Az igen! – mondta D. elismerően.
– Ez az átfordulási pont. Csináld te is! – intett D. és egy lépést a fal felé húzódott, hogy D.-nek helyet adjon.
D. megpróbálta leutánozni vezetőjét, de a manőver szánalmas próbálkozásba fulladt, és csak V. hathatós segítségével volt képes átbillenni a két irány között. Izzadva egyenesedett fel V. mellé.
– Nincs hányingered? – kérdezte V:
– Eddig nem volt, de most, hogy mondod…
– Tartsd meg magadnak. Innentől mászunk – bólintott V. és mászni kezdett fölfelé.
– Biztos jó irányba vagyunk? Nem éppen visszafelé mászunk? – kérdezte D.
– Biztos – válaszolta V. kurtán.
D. nagyot sóhajtott és vezetője után eredt.
Órákon át másztak mire elértek egy sziklaperemet.
D. nyögve rogyott le a kőperemre.
– Innen egy tapodtat sem megyek tovább – zihálta.
– Jó. Pihenünk. Aztán irány a felszín – fütyörészte V. és elővette a kulacsát. – Nem vegy éhes?
D. úgy döntött, hogy válasz helyett alszik egyet…
*
1321. szeptember 14-én halt meg Dante Alighieri. Szerteágazó munkásságának örökéletű ékköve az Isteni színjáték. A fenti történet a Színjáték első részének (Pokol) utolsó, Harmincegyedik jelenetét (A Föld középpontja) írja le kicsit modernebb, általam elképzelt formában. És amint látjuk, itt a pokol bizony be van fagyva. Szóval, ha azt mondjuk legközelebb, hogy „majd amikor a pokol befagy” gondoljunk Dantéra és arra, hogy talán már eleve fagyott.
Az eredeti rész imhol olvasható:
*
Harmincnegyedik ének
A Föld középpontja
(ford. Babits Mihály)
„Vexilla regis prodeunt inferni
felénk: azért előre nézz, keresve” –
szólt mesterem – „ha fel tudnád ismerni.”
Mint mikor vaskos pára lengedez le,
vagy féltekénk már elborúl az éjben,
malmot ha látsz szélben forogni messze:
egy oly alkotmányt akkor látni véltem,
s gondoltam, szorosan mögéje térek
vezéremnek: – más enyhhely nincs e szélben!
Oly helyen jártam – versbe venni félek -,
hol átlátszón, mint szálka az üvegben,
egészen jég alatt volt minden lélek;
s feküdt vagy állt, szobornál merevebben,
fejest vagy talpast, – s volt kinek a lába
arcához görbült, gyötrelmes ivekben.
Amint elértünk annyival alábbra,
hogy mesteremnek megmutatni tetszett
azt, aki a legszebb volt hajdanában,
elémbe állt és ilyen szóval edzett:
„Itt Dis és itt a hely, hol kell valóban,
hogy bátorsággal magadat övedzed.”
Hogy lettem ekkor megdermedve szótlan,
megírnom, olvasó, hiába kéred,
mert kevés lenne azt megírni szóban.
Még nem halál, s már nem volt bennem élet;
értse, kiben van képzelet csirája,
hogy lelkem élet s halál közt mivé lett.
A borzasztó birodalom királya,
a jégben állt, kiütve fele mellet.
S több volnék én egy óriáshoz állva,
mint egy óriás volna karja mellett.
Számítsd ki hát, hogy ilyen taghoz illjen,
testének lenni mekkorának kellett!
Ha szép olyan volt, mint most rút amilyen,
s mégis Alkotóját bántotta bűne,
méltó, hogy minden rossz belőle keljen.
Ó, mily csodás volt, hogy előmbe tűne,
s megláttam három arcot, a fején;
egyik elől volt, vérvörös a színe.
A másik kettő válla tetején
nőtt ezzel össze, felezvén a vállat;
s egymással hátul, a taraj helyén.
S a jobb arc fehér, s sárga között állott,
s a bal, mint amily népek kóborolják
a földet, hol a Nilus völgynek árad.
S mindenik alatt két nagy szárny motollált,
amekkora illik ily nagy madárnak:
tengeren sem láttam még ily vitorlát.
S nem tollból vannak ám ezek a szárnyak:
bőregérszárnyak! – és csapkodja, rázza,
hogy három szelek tőlük szerteszállnak.
Ezektől jött fagy Kocitusz tavára;
s hat szemmel sír örökké, s három állon
csöpög le folyton könnye, s véres nyála.
És úgy zúz egy-egy bűnöst mind a három
száján fogával, mint tiló a kendert
gyötörve mind, hogy mind egyszerre fájjon.
És azt, ki elülső szájába hemperg,
fogánál jobban karma tépi, hátán
csontig olykor nyúzván a bűnös embert.
„Fenn akit legjobban gyötör a Sátán” –
Szólt költőm – „Júdás az Iskarióti.
Feje benn van, lába kilóg a száján.
A másik kettő, kiknek feje lóg ki:
az Brutus – a fekete szájból ez csügg,
ládd, hogy nyújtózik, nem tud szót se szólni.
Meg Cassius – nézd azt a vastag testüt.
De már az éj közelget; már mi mostan
mindent láttunk, utunkat újra kezdjük.”
Amint kivánta, nyakába fogóztam,
és ő alkalmas helyen és időben,
mikor szétnyilt a Sátán szárnya hosszan,
megkapaszkodott a szőrös csipőben,
és így szállt, szőrről csipeszkedve szőrre,
a tömött szőr, s jég közt ereszkedőben.
Mikor ott voltunk, ahol a csipőre
forgó comb illik, csípő vastagába:
fáradtan és aggódva, útam őre
fejjel fordult oda, hol volt a lába,
és úgy fogózott, mint föl aki mászik,
azt hittem, visszamászunk kín honába.
„Ilyen lépcsőn megyünk már, jól vigyázz itt!”
szólt költőm, mint lankadt utas lihegve,
„ily út visz onnan, hol a Bűn tanyázik.”
Aztán kilépett át egy szirtüregre,
és engemet leültetett a szélén,
s gonddal ő is mellém ereszkedett le.
Szemem most felvetettem, szinte félvén
látni, mint láttam Lucifert viszont, –
s láttam – lábával éghez evickélvén!
Hogy bámulást éreztem, és iszonyt,
gondolja, ki tudatlan most se tudja,
mily pontot hágtam át, és mily viszonyt.
„Talpra!” – szólt mesterem – „mert rossz az útja,
és hosszu még célunknak, és a nap már
pályáját harmadfél órája futja.”
Szép padló, mint a palotás uraknál
nem volt itt: sem természetvájt üregnél
egyéb, rossz földnél, fénytelen falaknál.
„Mielőtt e mélységből kivezetnél” –
szóltam amint felszöktem talpra – „mester,
tévedés ellen néhány szót tehetnél:
A jég hová lett? S hogy fordult igy ez fel
lábbal az égnek? s a nap merre hágott,
hogy ily hamar hajnal cserélt az esttel?”
Azt hiszed, túl vagy még” – (szavamba vágott) –
„a centrumon, hol szőrén kézre fogtam
a férget, mely lyukasztja e világot?
Túl voltál, amíg lefelé mozogtam;
de fordúlván a ponton áthatoltál,
mely felé minden súly hull, mindenhonnan.
S már a másik félgömbön, szembe voltál
azzal, melyre a Nagy Száraz födélt
borít, amelynek csúcsa volt az oltár,
hol halt, ki bűntelen foganva élt,
S a Judeccának ép e kis köröcske
felel meg, melybe most a lábad ért.
Reggel van itt, amikor ott tul este. –
Ez meg, akinek lépcsőnk lett a szőre,
csak úgy áll, mint előbb állt, megszögezve.
Ez oldalon bukott az égből ő le;
s a kontinens, mely előbb itt terült el,
féltében tenger alá bújt előle,
és a mi féltekénkre menekült fel;
s ami maradt, tán őt kerülni hagyta,
üreggé e helyet, és hegynek ült fel.”
Egy barlang száll itt kifelé haladva,
még oly mély, mint e sírja Belzebubnak.
Nem látható, de hanggal tudtul adja
egy csermely, melynek habjai lezúgnak
a szirtnek e mély magavájta résén;
s kigyózván nagy lejtője nincs ez útnak.
E titkos úton át a mester és én
visszaindultunk világos világba;
s a pihenésre gondolni se késvén,
kusztunk föl, ő elől és én nyomába,
míg a sok szépből, melyet az ég hordoz
láttam egynémit, egy kis karikába:
és így jutottunk ki a csillagokhoz.
X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Légy Közösségi Olvasó!