Cézár a bérház előtti kis kertben ült. A sör megmelegedett a kezében. Az utcán a péntek délutáni forgalom már éreztette hatását. A hétvégére jó időt ígértek, aki tehette, menekült a városból. Cézár érezte, hogy meg kell szólalnia. A sör beszélt belőle és az a pár feles, ami előtte legurult. Gyomrában már összebeszéltek a szeszek, és érezte, hogy ma aztán tényleg igaza lesz.
Irén lépett ki a bérház földszinti lakásából. Egy műanyag széket tartott maga előtt, mint valami fröccsöntött kormányt, mely egyenesen Cézárhoz vezette őt. Letette a széket, és rátelepedett.
– Cézár, te ittál – jelentette ki inkább, mintsem kérdezte Irén.
– Ja. Megmondtam, nem?
Cézár tényleg megmondta. Mindig szólt előre a lakóknak, hogy „holnap berúgok”, és általában tartotta is a szavát.
Cézár felhajtotta a sörét, kinyitott egy újat, és mondani kezdte.
– Tudod az a baj, hogy nem jön ki a matek. Nem ám! Mert ez itt mind sikkaszt és csal. Rohadt gazemberek mind. De ha utánagondol az ember, ha jól megnézi a számlákat és a beruházásokat meg a tendereket, mi a fos az a tender egyáltalán? nincs arra normális szó?, akkor a végén rájön, hogy nem jön ki a matek. Valahol hiány van. Nálad, mi? – üvöltött rá egy fiatal nőre. – Ne bámulj! Így kell felöltözni, mint egy utcalány, mi? – A nő dupla tempóra kapcsolt.
– Cézár, ittál, menj haza – mondta Irén.
– Frászt. Addig itt ülök, míg meg nem mutatják a számlákat. Azt, hogy mi mennyi, hogy ki mit tett el. Mutassák meg! Mind! Csalók! A benzin is ezért drága. Nem tudtad, mi? Az a pénz valahova elmegy. És nem hozzád, Irén, és nem hozzám. Hanem valahova. Ezekhez – mutatott a járókelőre. – Ezekhez mind. Ótvar egy ország. És a járda? Azt meg minek törték fel? Megmondom én: a matek miatt, hogy kijöjjön. Mármint papíron. De nem jön ki! Csak számolni kellene, és rögtön kiderülne minden. De nem. Mert számolni itt már senki sem tud. Vagy inkább NEM AKAR! – kiáltotta torka szakadtából. – Szemét banda! Mind! Akárhol állnak. Csak a szavazás, meg a demokrácia, de ott sem jön ám ki a matek. Mert ha tisztességesen összeszámoljuk, akkor kiderül, hogy nekünk joguk volt a kukákat eltenni a bejáratból. Erre ezek? A Horvátné meg a paraszt ura megdumálták, hogy visszakerüljenek. Itt sem jött ki ám a matek. Én feltettem a kezem. Te is Irén. Az kettő. Bele sem számoltak minket. Rohad banda! Itt fogunk megfulladni a szemétben. Ezek miatt. De majd én számolok. Majd én megmutatom, hogy mennyi az egyszeregy. Majd én! – állt fel Cézár, kidülöngélt a kapun, és belerúgott az utcára kitolt szemeteskukába. A zöld műanyag estében döngve hányta ki tartalmát az aszfaltra. – Ezek vagytok ti. Szemetek! Miattatok ilyen ez a világ. Pedig csak számolni kéne.
A kiömlött szeméten áthömpölygött az utca népe. Lábaikkal messzire rugdosták a szardíniás és tejesdobozokat.
– Cézár! Menj haza! Tényleg!
– Nem! Számolni akarok! – üvöltött Cézár. – Számolni, hogy lássuk, hol tűntek el a dolgok. Számolni akarok. Le akarok számolni a Horvátnéval, meg a paraszt urával. Meg veled is, te kis cafat – üvöltött rá egy ballonkabátos nőre, aki óvatosan lépkedett át az egyre jobban széthordott szeméthalmon. – Számolni akarok, hogy igazság legyen, hogy kijöjjön a matek, és akkor igazam lesz. Nekünk kettőnknek, Irén, igazunk lesz. Rohadékok! Rohadék mind! Rohadékok!
Cézár szájának szegletében kibuggyant egy kis nyál. Dülöngélve állt az utca tövében.
– Le kéne feküdni, papa! – szólt rá nevetve egy kölyök.
Hárman voltak, és nem tartottak az állni már alig tudó részegtől.
– Taknyos! – hörögte Cézár.
– Mi a baj, papa?
– Papa az anyád! És tudod, hogy mi a baj? Tudod, te kis rohadék? Tudod te, hogy mi a baj? Az, kistacskó, hogy nem jön ki a matek.
– És mennyi három a köbön, papa?
Cézár zavaros tekintettel nézett a kölyökre.
– Na? Három a köbön, az mennyi?
– Húsz, te kis szemét. És rohadj meg! – recsegte Cézár, majd hátratántorodott, és a fal mellé zuhant.
Csak akkor kelt fel, amikor Irén összeszedte, és felkísérte a lakásába. A lépcsőházban végigmotyogta a keservesen hosszúnak tűnő utat. Rohadékokról beszélt, a Horvátné paraszt uráról és arról, hogy számolni kéne… hogy kijöjjön végre a matek.
 
X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Légy Közösségi Olvasó!