Napló: Július 6. 19:35
 
Kezdeteben moderált volt minden. Semmi különös.
Negyvenhat fokos szögben történt. Pontosabban negyvenhat és negyvenhét, mely így együtt három fokkal volt több, mint egy derékszög. A két szög meglepően nagy amplitúdóval ingadozott. Az alsó küszöbérték megközelítette a húsz fokot, a felső pedig néha elérte a hatvanat is. Mégpedig mindkét oldalon!
A helyzet aztán eldurvult. De még mennyire, hogy eldurvult.
Először észrevétlen leválások történtek a felső rétegekből. Mikronnyi leválások, de akkor is leválások, melyek gyenge felületi feszességüknek köszönhetően szétválaszthatatlanul összekeveredtek. A felső rétegek leválása után szabaddá váltak a szimmetrikus és aszimmetrikus felületi kommunikációs vegyületek, és már állt is a bál. A vegyületek átviteli aránya mindkét oldalon meghaladta az 60%-os értéket, és megállíthatatlan endogén kémiai folyamatokat indított el.
Ekkorra már irányíthatatlanná vált a folyamat.
Az endogén reakciók tovább fokozták a nem illékony felületi lipidek koagulációját, melyek egyre hevesebb kinetikus válaszreakciókat váltottak ki. A kezdetben még passzívnak tűnő rosthalmazok egyre nagyobb tömege kapcsolódott be a folyamat során, melynek végértéke elérte a 112-t.
A kinetikus kisérőjelenségek további vegyi átalakító folyamatokat indukáltak, melyek globális állapotváltozásokat eredményeztek mindkét oldalon. Az addigra irányíthatatlanná váló felület-kiválasztási, kinetikus és endogén reakciók behatoltak a magasabb rendű struktúrákba is, ahol további válaszreakciókat váltottak ki, melynek során mindkét oldalon felsőbbrendű fehérjeaktivitások jelentkeztek.
Különösen a kinetikus egységek önkéntelen munkájának köszönhetően az oldalak általános állapota egyre inkább öngerjesztő folyamatokba kezdett, mely nem csak az adott oldal globális, de az oldalak együttes állapotát is befolyásolta ezzel szinergiát hozva létre az általuk elfoglalt közös térben.
A fent leírt folyamatok végül olyan rendszerszintű, ultramagas struktúrában csúcsosodtak ki, amely egyedülálló jelenségként kategorizálható a szinergiában résztvevő oldalak jellemzéseként, és melynek végállapota abban az unikális koincidenciális eseményben nyilvánult meg, hogy a két oldal egyszerre aktivizálta legmagasabb információs rendszerét, mely során kijelentette:
– Imádok veled csókolódzni!
– Én is!
*
Július 6. A csók világnapja.
X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Légy Közösségi Olvasó!